سردشت و مریوان نیز به اعتصاب بانه پیوستند

در ادامه اعتراض و اعتصاب بانه، مردم و ساکنین شهرهای مریوان و سردشت نیز همپای مردم در بانه در اعتراض به سیاست ها و فشار به کاسبکاران و کولبران اعتصاب کرده و خواهان تغییر سیاست های جمهوری اسلامی  در این

سردشت و مریوان نیز به اعتصاب بانه پیوستند

در ادامه اعتراض و اعتصاب بانه، مردم و ساکنین شهرهای مریوان و سردشت نیز همپای مردم در بانه در اعتراض به سیاست ها و فشار به کاسبکاران و کولبران اعتصاب کرده و خواهان تغییر سیاست های جمهوری اسلامی  در این

انفجار خط اصلي انتقال گازبه شهر مريوان

بنا به گزارشان رسیده  امروز صبح سه شنبه 17 فروردین 1395 خط اصلی انتقال گاز شهری به شهر مریوان در پشت ایست و بازرسی نزدیکی شهرستان سروآبادمنفجر شد. لوله انتقال گاز به شهر مریوان به دلیل نداشتن زیر ساخت مطمئن

انفجار خط اصلي انتقال گازبه شهر مريوان

بنا به گزارشان رسیده  امروز صبح سه شنبه 17 فروردین 1395 خط اصلی انتقال گاز شهری به شهر مریوان در پشت ایست و بازرسی نزدیکی شهرستان سروآبادمنفجر شد. لوله انتقال گاز به شهر مریوان به دلیل نداشتن زیر ساخت مطمئن

انفجار مین در مریوان حادثه آفرید.

 انفجار مین در مریوان حادثه آفرید اینبار در روستای در نزدیکی شهر مریوان با انفجار مین هفت کودک در حین باز زخمی شدند. بیش از 2 ده از جنگ می گذرد جنایت کاران جنگ به وسیله اتش افروزان به دار

انفجار مین در مریوان حادثه آفرید.

 انفجار مین در مریوان حادثه آفرید اینبار در روستای در نزدیکی شهر مریوان با انفجار مین هفت کودک در حین باز زخمی شدند. بیش از 2 ده از جنگ می گذرد جنایت کاران جنگ به وسیله اتش افروزان به دار

قابل توجه دوستان عزیز امضا کننده مخالف با لایحه ازدواج با فرزندخوانده و تمامی مردم ایران

 نامه به نهاد های حقیقی و حقوی ایران و بیت رهبری از طرف صدای زنان مریوان به همران اسامی  امضاء کنندگان مخالفت با لایحه ازدواج اولیا با فرزندخوانده. نامه: نامه در شرایطی که بعد از تصویب لایحه ازدواج با فرزندخوانده

قابل توجه دوستان عزیز امضا کننده مخالف با لایحه ازدواج با فرزندخوانده و تمامی مردم ایران

 نامه به نهاد های حقیقی و حقوی ایران و بیت رهبری از طرف صدای زنان مریوان به همران اسامی  امضاء کنندگان مخالفت با لایحه ازدواج اولیا با فرزندخوانده. نامه: نامه در شرایطی که بعد از تصویب لایحه ازدواج با فرزندخوانده

مراسم ختم سه روزه سحر چوئینی دانشجوی پزشکی دانشگاه همدان

مراسم ختم سه روزه سحر چوئینی دانشجوی دانشگاه همدان امروزمراسم سه روزه سحر در میان بهت و غم خانواده و اطرافیان و با شرکت فعالین اجتماعی  و مخصوصا فعالان حقوق زن  و همچنین با شرکت هم دانشجویی های وی و نیز

مراسم ختم سه روزه سحر چوئینی دانشجوی پزشکی دانشگاه همدان

مراسم ختم سه روزه سحر چوئینی دانشجوی دانشگاه همدان امروزمراسم سه روزه سحر در میان بهت و غم خانواده و اطرافیان و با شرکت فعالین اجتماعی  و مخصوصا فعالان حقوق زن  و همچنین با شرکت هم دانشجویی های وی و نیز

پتیشن اینترنتی اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده

پتیشن اینترنتی اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده     http://sedaiezanan.wordpress.com/%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86- %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C/

پتیشن اینترنتی اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده

پتیشن اینترنتی اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده     http://sedaiezanan.wordpress.com/%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86- %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C/

به کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده بپیوندید.

ه کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده بپیوندید روز یک‌‌شنبه ۳۱ شهریور در خبرها اعلام شد که مجلس شورای اسلامی ایران قانون ازدواج با فرزندخوانده را تصویب کرده است بر اساس ماده  ۲۷لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای

به کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده بپیوندید.

ه کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده بپیوندید روز یک‌‌شنبه ۳۱ شهریور در خبرها اعلام شد که مجلس شورای اسلامی ایران قانون ازدواج با فرزندخوانده را تصویب کرده است بر اساس ماده  ۲۷لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای